Gmina Stężyca

herb Stężyca [192x245]Stężyca jest gminą wiejską, położoną w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. Obejmuje ona obszar o powierzchni ok. 160 km², które zamieszkuje ponad 10 tys. osób. Sąsiaduje z gminami: Chmielno, Kartuzy, Kościerzyna, Sierakowice, Somonino i Sulęczyno. W skład gminy wchodzi 18 sołectw. Siedzibą gminy jest wieś Stężyca.
Strona www: www.gminastezyca.pl

Gmina Żukowo

herb Żukowo [2000x2348]Żukowo jest gminą miejsko-wiejską, położoną w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. Obejmuje ona obszar o powierzchni ponad 160 km², które zamieszkuje ok. 38 tys. osób. Sąsiaduje z gminami: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kolbudy, Przodkowo, Przywidz, Somonino i Szemudy. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa. Siedzibą gminy jest miasto Żukowo.
Strona www: www.zukowo.pl

Podstawa współpracy:
Porozumienie z dnia 21 listopada 2005 r.

Zakres współpracy:
Współpraca w zakresie turystycznym, gospodarczym i promocyjnym.

Przebieg współpracy:
Dnia 21 listopada 2005 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminami Kociewskimi: Gniew, Pelplin oraz Gminami Kaszubskimi: Stężyca, Żukowo. W ramach dotychczasowej współpracy odbył się szereg przedsięwzięć z zakresu turystyki, gospodarki i promocji, umacniając tym samym przyjazne stosunki między gminami. Ww. współpraca polegała m.in. na wzajemnych działaniach promocyjnych oraz informacyjnych dot. wydarzeń kulturalnych, społecznych, turystycznych, historii i życia mieszkańców. Ponadto ramach współpracy, corocznie od 2007 roku, organizowany jest Integracyjny Dzień Sportu Samorządów Kociewia i Kaszub. W turnieju biorą udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów z obszaru Kaszub i Kociewia. Dodatkowo na bieżącą prowadzona jest zwyczajowo przyjęta korespondencja okolicznościowa, która pielęgnuje wspólnie zdobyte doświadczenia oraz co najważniejsze podtrzymuje nawiązany wcześniej kontakt.

 
Powrót do góry