zwzal11_wytycznedotpromocji_11051jpg [640x69]

 

Edukacyjny Pelplin – równamy do najlepszych

Dnia 15.11.2016r. Gmina Pelplin podpisała umowę o dofinansowanie Projektu ,,Edukacyjny Pelplin – równamy do najlepszych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pelplin

Całkowita wartość projektu wynosi 2 850 840,85 zł., z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa wynosi 2 708 298,81 zł. oraz wkład własny Gminy Pelplin 142 542,04 zł.
Projekt realizowany będzie przez dwa lata szkolne 2016/2017 oraz 2017/2018. Oferta skierowana do uczniów obejmuje realizację szeregu zajęć dodatkowych dostosowanych do zainteresowań i potrzeb uczniów, m.in. zajęcia wyrównujące oraz zajęcia rozwijające z języka angielskiego (w tym zakończone egzaminem zewnętrznym), języka niemieckiego ( w tym zakończone egzaminem zewnętrznym), zajęcia rozwijające oraz wyrównujące z biologii, fizyki, przyrody, matematyki, informatyki, chemii, geografii, języka niemieckiego, zajęcia z programowania, zarządzania szkolnym serwisem informacyjnym w sieci, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych z dysleksją i dysgrafią, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne, doradztwo zawodowe i kółko szachowe. W ramach projektu szkoły otrzymały platformy edukacyjne z internetowymi treściami z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum, zestawy komputerowe do pracowni komputerowo-językowej oraz materiały i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć.

W ramach projektu zostało wykonane dodatkowe osieciowanie szkół, utworzono 6 pracownii fizyczno – chemiczno – przyrodnicze, 6 pracownie komputerowo – językowych. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 1130 uczniów oraz zwiększenie szans rozwojowych uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Po przeprowadzonych postępowaniach zajęcia w szkołach ruszyły od 2 stycznia 2017 roku. W ramach dwóch lat szkolnych zaplanowano ponad 20 000 godzin zajęć edukacyjnych co jest w naszym regionie wynikiem bardzo dobrym i nie każda Gmina może się takim wynikiem pochwalić.

 
Powrót do góry