Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1417 r. i dotyczy odpustu udzielonego przez kardynałów w czasie soboru w Konstancji, na odwiedzenie kaplicy przed bramą („capella ante portam”), jak nazwano kościół z racji usytuowania za murami pelplińskiego opactwa cysterskiego.

Świątynia zbudowana najpóźniej w I połowie XIV wieku stała się z czasem kościołem parafialnym dla rozwijającej się wokół klasztoru osady wiejskiej.

 

 

 
Powrót do góry