Co miesiąc

Dla zatrudniających pracowników:

 • 10. dzień miesiąca: ostateczny termin na wypłatę wynagrodzeń za poprzedni miesiąc,
 • 15. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS i w razie potrzeby złożenie druków DRA,
 • 20. dzień miesiąca: opłacenie podatku dochodowego za siebie i pracowników,
 • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT (przelew, przesłanie deklaracji VAT-7 i Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT).

Dla niezatrudniających pracowników:

 • 10. dzień miesiąca: opłacenie składki do ZUS i w razie potrzeby złożenie druku DRA,
 • 20. dzień miesiąca: opłacenie podatku dochodowego wynikającego z dokumentu PIT-5,
 • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT (przelew, przesłanie deklaracji VAT-7 i Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT).

Co kwartał

Jeśli kwartalnie rozliczasz podatek dochodowy i/lub VAT, to rozliczeń dokonujesz w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik – zawsze za miniony kwartał kalendarzowy, np. w kwietniu za styczeń, luty i marzec. Uwaga! Pliki JPK_VAT zawsze wysyła się co miesiąc - nawet jeśli podatek rozlicza się kwartalnie.

Co rok

 • 31 grudnia: wykonanie tzw. remanentu, czyli spisu z natury. Celem tego dokumentu jest określenie aktualnego stanu rzeczowych składników majątkowych. Każdy go przygotowuje – nawet firmy wybitne usługowe, nie posiadające środków trwałych, ani produktów (wówczas jest pusty, ale jest). Wzór takiego dokumentu można znaleźć w dziale z Plikami.
 • 20 stycznia: do tego dnia należy powiadomić Urząd Skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym w nowym roku, lecz tylko w przypadku jego zmiany (np. gdy chcemy przejść z „zasad ogólnych” na podatek liniowy). Jeśli pozostajemy przy sposobie opodatkowania z poprzedniego roku, to nic nie robimy.
 • 31 stycznia: do tego dnia należy rozliczyć podatek dochodowy pracowników, używając druków PIT-4R  (za kwoty powyżej 200 złotych miesięcznie na pracownika) i/lub PIT-8AR (za kwoty do 200 złotych miesięcznie na pracownika). 
 • 20 lutego: do tego dnia należy pisemnie powiadomić US, gdy pragnie się zmienić okres rozliczania podatku dochodowego, np. przejść z rozliczeń miesięcznych na kwartalne.
 • 28 lutego: jest to termin sporządzenia rozliczeń z pracownikami w postaci dokumentów PIT-11. Do tego dnia należy egzemplarz tego dokumentu doręczyć każdemu pracownikowi oraz przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego dla pracownika. Trzeci egzemplarz zachowuje się w dokumentacji firmy.
 • 30 kwietnia: jak każdy obywatel, tak również przedsiębiorca musi się rozliczyć z własnego podatku dochodowego. Jednak zamiast PIT-37 składa on druk PIT-36 lub PIT-36L (gdy rozlicza się liniowo), ew. PIT-28 przy ryczałcie ewidencjonowanym lub PIT-16A w przypadku karty podatkowej.

 

 
Powrót do góry