Sołtys Sołectwa Rudno:
Wojciech Cabaj

Rada Sołecka Sołectwa Rudno:
Krzysztof Cabaj
Sylwia Hajduk
Jolanta Jekel
Wojciech Szarmach

Historia wsi:
Jedna z najstarszych miejscowości w tym regionie, siedziba kasztelan z zamkiem obronnym. W dokumencie z 1229 roku przekazującym Rudno cystersom z Oliwy, obok książąt pomorskich – Sambora i Świętopełka, jako świadek wystąpił kasztelan Pantinus. Następnie kolejno własność biskupów kujawskich, ponownie książąt pomorskich, wreszcie po układzie w Milczu w 1282 roku, państwa zakonnego. W czasach Rzeczypospolitej Polskiej wieś wchodziła w skład dóbr gniewskich, dzierżawionych przez kasztelana chełmińskiego Jerzego Konopackiego, po nim marszałka koronnego Stanisława Przyjemskiego a od 1630 roku rodzinę Denhoff – Gerharda i jego synów Władysława i Stanisława. W 1648 roku istniały w Rudnie dwie karczmy, szynk i dwa młyny. W 1730 roku przechodzi wieś na własność księcia Adama Czartoryskiego, który sprzedał tuż po zajęciu tych ziem przez Prusy. W roku 1900 zbudowano we wsi z inicjatywy proboszcza i mieszkańców, dom starców z dużym ogrodem.
 
Powrót do góry