Sołtys Sołectwa Rożental:
Joanna Reszke-Sakowska

Rada Sołecka Sołectwa Rożental:
Tadeusz Błędzki
Beata Kwiatkowska

Historia wsi:
Miejscowość pierwotnie należała do cystersów pelplińskich, wymieniona w dokumentach z 1372 roku, gdy opat Piotr z Rogowa, zamienił lokację polską na chełmińską, wówczas istniała we wsi karczma. Późniejsze przywileje opackie miedzy innymi opata Kostki z 1600 roku, potwierdzały obszar nadania. W końcu XIX wieku było tu 12 gburów, 20 zagród a część mieszkańców pracowała w pelplińskiej cukrowni.

 
Powrót do góry