Sołtys Sołectwa Ropuchy:
Radosław Szulist

Rada Sołecka Sołectwa Ropuchy:
Tadeusz Dąbrowski
Andżelika Wawrowska

Historia wsi:
Był to majątek należący do cystersów pelplińskich, który w 1367 roku opat Maciej podzielił między 19 dzierżawców. W 1380 roku opat Piotr z Rogowa zezwolił na założenie we wsi karczmy z ogrodem. W połowie XVIII wieku nie odnotowano w Ropuchach żadnego samodzielnego gospodarstwa, całość dzierżawił Christian Arndt, po nim Michał Helwig z Tczewa. Po sekularyzacji dóbr pelplińskich w 1779 roku, wieś stała się własnością skarbu pruskiego, oddawaną w dzierżawę. W 2. połowie XIX wieku rozwinęła się tu uprawa buraków cukrowych, kontraktowanych przez otwartą w 1870 roku pelplińską cukrownię.
 
Powrót do góry