Sołtys Sołectwa Rajkowy:
Zdzisław Kamieniecki

Rada Sołecka Sołectwa Rajkowy: 
Piotr Lewandowski 

Historia wsi
Miejscowość znana od 1224 roku, kiedy książe pomorski Sambor II nadał część tutejszych ziem klasztorowi w Oliwie, następnie w 1289 cała wieś znalazła się w posiadaniu cystersów oliwskich. Okres państwa zakonnego przyniósł Rajkowym odnowienie w 1439 roku wszystkich przywilejów, na podstawie przywileju wielkiego mistrza Pawła von Russdorf. W okresie przynależności do Korony Polskiej wieś wchodziła w skład starostwa gniewskiego. Z czasów wojen ze Szwedami znany jest leżący nad rzeką Wierzycą okrągły szaniec zwany „Zamczyskiem”.
 
Powrót do góry