Sołtys Sołectwa Pomyje:
Joanna Żuraw

Rada Sołecka Sołectwa Pomyje:
Arleta Wąchalska
Stanisław Żuraw

Historia wsi:
Jako miejscowość granicząca z Pelplinem, Pomyje wymieniane są już w dokumencie Mszczuja z 1278 r. Był to folwark krzyżacki należący do komturii gniewskiej. W 1421 r. wielki mistrz Michał Kuechmeister von Sternberg podarował go cystersom pelplińskim w zamian za przywileje Mściwoja, Przemysława i Łokietka.
W 1594 r. planowano wzięcia wsi w dzierżawę przez gospodarzy lignowskich. Na spisanym dokumencie widniały podpisy gospodarzy lub pieczęcie. Kontrakt ostatecznie nie doszedł do skutku bowiem w 1601 r. opat Kostka zawarł nowy (na 30 lat) z 4 gospodarzami z Berwaldu (Baerwalde) pod Malborkiem. Byli to holenderscy luteranie, którym wolno było pozostać przy swojej religii, ale zabroniono im budowania kościoła i zakładania cmentarza. Nowi gospodarze przejęli wszystkie dotychczasowe zabudowania oprócz karczmy.
W 1660 r. opat Czarliński dał 4 puste włóki w Pomyjach swemu wiernemu słudze Tomaszowi Morawskiemu na 20 lat, później kolejny opat ponowił ten przywilej. W 1666 r. opat Ciecholewski osadził na folwarku gospodarzy poddanych klasztorowi. Dzierżawcą karczmy był Szymon Kozdrój.
W 1772 r. folwark był w rękach gospodarzy to też rząd pruski przy sekularyzacji dóbr pozostawił go w ich rękach.
Wieś liczyła w 1869 r. – 302 mieszkańców w tym 268 katolików i 32 ewangelików oraz 2 Żydów; 18 domów. Na wybudowaniach było 6 gospodarstw gburskich i 1 zagroda.

 
Powrót do góry