Sołtys Sołectwa Międzyłęż:
Kamila Jarczewska

Rada Sołecka Sołectwa Międzyłęż:
Daniel Bańczak
Tomasz Gębczyk
Hanna Golicka
Mirosława Wolfahrt

Historia wsi:
Miejscowość wymieniana po raz pierwszy w dokumentach z 1282 roku, gdy legat papieski biskup Filip z Fermo, potwierdził przekazanie Krzyżakom ziemi gniewskiej razem z Międzyłężem. W państwie zakonnym wieś była siedziba wójtostwa, należącego do komturii malborskiej.
W okresie Rzeczypospolitej istniało tu niegrodowe starostwo międzyłęskie, wydzielone ze starostwa gniewskiego i osieckiego, kolejno dzierżawione przez rodzinę Tiedemann-Giese w latach 1488-1546, następnie Konopackich, prowadzących długoletnie spory o dzierżawę z kolejnym właścicielem Stanisławem Przyjemskim, krótko Wejherów, wreszcie księcia Adama Czartoryskiego, który sprzedał je w 1787 roku.
Wieś rozrosła się do trzech części: Starego Międzyłęża, Nowego Międzyłęża i folwarku. Po wybudowaniu cukrowni w Pelplinie w 1870 roku, Międzyłęż został połączony kolejką wąskotorową z sąsiednimi miejscowościami i samym miastem. Wówczas we wsi funkcjonowała gospoda, kowal, a także cegielnia i mleczarnia.
 
Powrót do góry