Sołtys Sołectwa Lignowy Szlacheckie:
Łukasz Chmielecki

Rada Sołecka Sołectwa Lignowy Szlacheckie:
Żaneta Alaburda
Maciej Bartosiak
Kamil Cyganowski
Jarosław Żuraw
Rafał Świlski

www: www.lignowy.prv.pl

Historia wsi
Po raz pierwszy wymieniona w dokumentach w 1229 roku, gdy książęta pomorscy Świętopełk i Sambor zapisali ziemię gniewską, łącznie z okolicznymi wsiami, klasztorowi cysterskiemu w Oliwie. Po cofnięciu darowizny przez Sambora, syn Świętopełka, na mocy układu w Miliczu, zmuszony był oddać wszystkie dobra zakonowi krzyżackiemu. Wówczas Lignowy stały się wsią czynszową na prawie niemieckim, której lokację podpisał wielki mistrz krajowy Helwig von Goldbach a potwierdził w 1340 roku komtur gniewski Herman Kühdorf oraz w 1381 wielki mistrz Winryk von Kniprode.
Po połączeniu tych ziem Koroną Polską, od 1499 roku wieś pozostaje w rękach kasztelana chełmińskiego Jerzego Konopackiego, następnie marszałka koronnego Stanisława Przyjemskiego. W latach 1630-50 właścicielem Lignów był hrabia Gerhard Denhoff, po nim synowie – Władysław, następnie Stanisław. W 1728 roku drogą mariażu przeszły na księcia Adama Czartoryskiego, który sprzedał je w 1787 roku.
W 2. połowie XIX wieku we wsi rozwinęły się obszerne gospodarstwa gburskie, przeważnie niemieckich osadników. Po 1920 roku część z tych majątków rozparcelowano i oddano w ręce polskie.
 
Powrót do góry