Sołtys Sołectwa Kulice: Sylwia Marks

Rada Sołecka Sołectwa Kulice:
Dorota Steba
Aleksandra Mikołajczak

Historia wsi:
W 1274 roku książę Mestwin II darował Kulice cystersom w Pelplinie, była to wówczas wieś na prawie polskim, zmienionym w 1323 roku na chełmińskie przywileje opata pelplińskiego Jordana, wydanym K, Leopoldowi z Gniewa, w tym czasie odnotowana karczma. W 1375 roku opat Piotr z Rogowa oddał gospodarzom dwie włóki w dzierżawę. Następnie, znany z 1671 roku sołtys Michał Szulc a z 1753 roku Michał Felski, z żona Justyną. W 1753 roku wieś liczyła 31 włók, zamieszkiwało ją 9 gburów a sołtysem był Wawrzyniec Zgoda. Po kasacie klasztoru, rząd pruski oddał ziemie gospodarzom.
 
Powrót do góry