Sołtys sołectwa Gręblin:
Katarzyna Borys

Rada Sołecka Sołectwa Gręblin:
Edyta Jeleń
Janusz Krzysica
Grażyna Sadowska
Emilia Wanke

Historia wsi
W 1229 roku zapisany przez książąt pomorskich, wraz z całą ziemią gniewską, klasztorowi cysterskiemu w Oliwie. Po cofnięciu darowizny przez Sambora, przekazany zakonowi krzyżackiemu, razem z innymi 16 wsiami. Na mocy przywileju, wydanego w 1301 roku przez wielkiego mistrza Helwiga von Goldbach, stał się Gręblin wsią czynszową na prawie chełmińskim. Po 1466 roku, w czasach Rzeczypospolitej Polskiej, wszedł w skład starostwa międzyłęskiego. Z 1654 pochodzi potwierdzenie wszystkich przywilejów wsi, podpisane przez króla Jana Kazimierza. Pod koniec wieku XVI, gdy dobra dzierżawili Denhoffowie, mieszkańcy opowiedzieli się za wyznaniem luterańskim. W 1829 roku wieś rozparcelowano na obszerne gospodarstwa gburskie, wówczas była tu szkoła i 22 domy mieszkalne.

 
Powrót do góry