W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Miasta i Gminy w Pelplinie:
1. Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałek od 7:30 do 15:30
  • wtorek od 7:30 do 15:30
  • środa od 7:30 do 17:00
  • czwartek od 7:30 do 15:30
  • piątek od 7:30 do 14:00.
2. Za pomocą faksu – numer 58 536 14 64
3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail:  urzad@pelplin.pl
4. Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej:  www.epuap.gov.pl
 
Powrót do góry