Urząd

 • Otwarty konkurs ofert dla NGO

  Dodano przez Redaktor, 30 stycznia 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 30.01.2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2017 roku. Oferty należy składać do 24 lutego 2017 roku. Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu). Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na zmiany dotyczące tegorocznej edycji konkursu. Od tego roku obowiązują […]
 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Pelplinie

  Dodano przez Redaktor, 25 stycznia 2017
  0
  0
  31 stycznia 2017 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w Miejskiej Bibliotece Publiczne im. ks. B. Sychty w Pelplinie (ul. Sambora 5) odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Pelplinie. Szczegóły <tutaj>  
 • Oświadczenie o obrocie alkoholem za rok 2016.

  Dodano przez Redaktor, 24 stycznia 2017
  0
  0
  Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że do końca stycznia 2017 r. należy złożyć oświadczenie o obrocie alkoholem za rok 2016. Oświadczenie, o którym mowa, jest podstawą do obliczenia opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku. Zgodnie z art. 18, ust. 10 pkt 5, ust. 11 oraz ust. 12 pkt […]
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

  Dodano przez Redaktor, 20 stycznia 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Pelplin. Nieruchomość położona jest w Gminie Pelplin – miejscowość Ropuchy. Teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny. Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, w sali nr 15 (I […]
 • Szkolenie dla NGO

  Dodano przez Redaktor, 19 stycznia 2017
  0
  0
  Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Nowe wzory ofert i zasady przygotowania wniosków o dotacje”, które odbędzie się 25 stycznia 2017 r. (środa) w godz. 16:00 – 19:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie (ul. Sambora 5a). Zakres tematyczny szkolenia: Zlecanie i realizacja zadań publicznych - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; zapisy dotyczące współpracy administracji publicznej z organizacjami, szczególnie […]
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej w Kulicach

  Dodano przez Redaktor, 18 stycznia 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sali gimnastycznej w Kulicach – dobudowa do istniejącego budynku szkolnego”. Oferty można składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 25.01.2017 r. (środa) do godz. 10:00. Pełna treść zapytania oraz wszelkie niezbędne załączniki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy […]
 • Pelplińska oświata w obliczu nowej reformy

  Dodano przez Redaktor, 13 stycznia 2017
  0
  0
  12 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin odbyło się spotkanie Burmistrza z dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Pelplin. Podczas narady omówione zostały bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych. Niemniej głównym tematem spotkania były zmiany w zakresie ustawy o systemie oświaty i wynikające z niej skutki dla funkcjonowania szkół na terenie Naszej Gminy w nowym roku szkolnym 2017/2018. […]
 • Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”

  Dodano przez Redaktor, 21 grudnia 2016
  0
  0
  W ubiegłym roku 7414 ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla trafiło do szpitala, 512 osób zginęło w pożarach, natomiast 50 osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Trwa kampania społeczna „Czad i ogień – Obudź czujność”, której celem jest wzmocnienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Co czwarty Polak myśli, że czad można rozpoznać […]
 • Zmiany w edukacji w roku szkolnym 2017/2018

  Dodano przez Redaktor, 19 grudnia 2016
  0
  0
  Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmieni się docelowa struktura szkół, nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów,  wydłużona zostanie także nauka w liceach ogólnokształcących i technikach. Zmiany dotyczyć będą również kształcenia zawodowego oraz organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych. Reforma edukacji ma charakter ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w […]
 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

  Dodano przez Redaktor, 10 listopada 2016
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin. Ogłoszenie: ogloszenie-o-przetargu-os-mlodych