NGO

 • Dotacja dla NGO na rok 2019 przyznane

  Dodano przez Redaktor, 19 lutego 2019
  0
  0
  W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2019 roku ogłoszonego dnia 27 grudnia 2018 r., do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wpłynęło 40 ofert. Po rozpatrzeniu konkursu, biorąc pod uwagę wynik prac Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wyłonił organizacje, które otrzymają dotacje. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w […]
 • Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

  Dodano przez Redaktor, 22 stycznia 2019
  0
  0
  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma […]
 • Otwarty konkurs ofert dla NGO na rok 2019

  Dodano przez Redaktor, 8 stycznia 2019
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 27 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2019 roku. Oferty należy składać do 17 stycznia 2019 roku. Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu). Do pobrania: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Ogłoszenie o konkursie ofert […]
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

  Dodano przez Redaktor, 7 stycznia 2019
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2019. Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze kandydatów Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych      
 • Konkurs ofert na zadania publiczne w 2019 r. – regranting

  Dodano przez Redaktor, 28 grudnia 2018
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 27 grudnia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na zadania publiczne gminy w 2019 r. Oferty należy składać do 17 stycznia 2019 roku. Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu (dokument w załączeniu). Do pobrania: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Ogłoszenie o konkursie – regranting Wzór oferty – regranting
 • Otwarty konkurs ofert dla NGO na rok 2019

  Dodano przez Redaktor, 28 grudnia 2018
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 27 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2019 roku. Oferty należy składać do 17 stycznia 2019 roku. Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu). Do pobrania: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Ogłoszenie o konkursie ofert […]
 • Konsultacje Programu Współpracy z NGO na 2019 rok

  Dodano przez Redaktor, 13 listopada 2018
  0
  0
  Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o […]
 • Konsultacje Programu Współpracy z NGO na 2019 rok

  Dodano przez Redaktor, 5 listopada 2018
  0
  0
  Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o […]
 • XXIV edycja konkursu Nagroda Bursztynowego Mieczyka

  Dodano przez Redaktor, 10 października 2018
  0
  0
  Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa. Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 […]
 • Regionalny Konkurs Grantowy „Równać szanse”

  Dodano przez Redaktor, 28 sierpnia 2018
  0
  0
  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00. W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1 lutego 2019 r. a 31 sierpnia 2019 r. O dotację mogą ubiegać się […]