Ekologia

 • Stop dzikim wysypiskom

  Dodano przez Redaktor, 16 maja 2017
  0
  0
  Chcesz spacerować po czystych ulicach, parkach, miejscach odpoczynku, z dumą zaprosić do miejsca zamieszkania znajomych poza gminy ? Nie wyrzucaj więc śmieci do rowu czy lasu tylko  wywieź je do PSZOK-u. PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy drodze powiatowej w miejscowości Ropuchy (w pobliżu „starego” wysypiska śmieci) i czynny jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Pelplin w: […]
 • 11 maj Dzień bez śmiecenia

  Dodano przez Redaktor, 8 maja 2017
  0
  0
  11 maja po raz kolejny obchodzimy Dzień bez śmiecenia. W Polsce po raz pierwszy został obchodzony w 2007 r. Co roku dzień ten odbywa się pod innym hasłem. Hasło tegorocznej, jedenastej edycji kampanii Dzień bez Śmiecenia organizowanej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., której celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych to  #ChceMiSi Nie […]
 • Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Pelplin w 2016 roku

  Dodano przez Redaktor, 26 kwietnia 2017
  0
  0
  Gmina Pelplin w 2016 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 24,84%   Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 88,68%   Osiągnięty poziom ograniczenia masy ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI I PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 2,61%
 • Gmina Pelplin – Miejsce Przyjazne Pszczołom

  Dodano przez Redaktor, 31 marca 2017
  0
  0
  31 marca odbyło się uroczyste otwarcie mobilnej wystawy poświęconej pszczołom. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Patryk Demski podziękował wszystkim za zaangażowanie w program edukacyjny „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Wielką rolę w sukcesie Gminy odegrała Pani Małgorzata Pauch – nauczycielka z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie, która przez cztery miesiące pełniła rolę Ambasadora Pszczół i promowała inicjatywę wśród okolicznych […]
 • Mobilna wystawa o pszczołach zawita do Pelplina

  Dodano przez Redaktor, 30 marca 2017
  0
  0
  Już od piątku 31 marca mieszkańcy gminy Pelplin będą mieli okazję zwiedzić unikalną w skali kraju, mobilną wystawę edukacyjną poświęconą pszczołom. Wystawa – główna nagroda w konkursie Zrób Miejsce Pszczołom – zostanie ustawiona na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie przy ulicy Sambora 5a i będzie bezpłatnie udostępniona mieszkańcom na okres dwóch tygodni. Konkurs dla społeczności lokalnych […]
 • Spotkanie z mieszkańcami

  Dodano przez Redaktor, 1 marca 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Pelplin na spotkanie dotyczące: - zasad udzielania dotacji na realizację zadań polegających na wymianie kotłów opalanych węglem lub koksem na ogrzewanie ekologiczne; - zasad udzielania dotacji na realizację zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych; - zmiany przepisów w zakresie wycinki drzew i krzewów po 1 stycznia 2017 […]
 • Zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami

  Dodano przez Redaktor, 17 lutego 2017
  0
  0
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, iż w związku ze zmianą przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, do dnia 22 stycznia 2016 r. podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenia tutejszego Organu wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach obwiązane były uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia […]
 • Dotacje na demontaż i unieszkodliwienie materiałów azbestowych

  Dodano przez Redaktor, 16 lutego 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, w związku z konkursem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin. Osoby zainteresowane otrzymaniem w bieżącym roku dotacji proszone są o złożenie do dnia 04 […]
 • Dotacje na wymianę pieców

  Dodano przez Redaktor, 8 lutego 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin w związku z konkursem „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na działania związane z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem, polegającą na zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne […]
 • Stawki za wywóz śmieci w Gminie Pelplin 2017

  Dodano przez Redaktor, 2 stycznia 2017
  0
  0
  Uprzejmie informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i na dzień dzisiejszy tj. 02.01.2017r. wynoszą: 15 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 27zł – odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 9zł – dla posiadaczy karty dużej rodziny, którzy zbierają odpady w sposób selektywny