Ekologia

 • Dotacje na demontaż i unieszkodliwienie materiałów azbestowych

  Dodano przez Redaktor, 16 lutego 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, w związku z konkursem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta i gminy Pelplin. Osoby zainteresowane otrzymaniem w bieżącym roku dotacji proszone są o złożenie do dnia 04 […]
 • Dotacje na wymianę pieców

  Dodano przez Redaktor, 8 lutego 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin w związku z konkursem „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na działania związane z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem, polegającą na zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne […]
 • Stawki za wywóz śmieci w Gminie Pelplin 2017

  Dodano przez Redaktor, 2 stycznia 2017
  0
  0
  Uprzejmie informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i na dzień dzisiejszy tj. 02.01.2017r. wynoszą: 15 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 27zł – odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 9zł – dla posiadaczy karty dużej rodziny, którzy zbierają odpady w sposób selektywny