Ekologia

 • Pamiętajcie dzieci, czas zacząć segregować śmieci

  Dodano przez Redaktor, 18 września 2018
  0
  0
  W sobotę, 15 września 2018 r., podczas obchodów XVIII Jarmarku Cysterskiego, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Niepodległa dla Wszystkich” pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin zorganizowali stoisko edukacyjno – ekologiczne. Było ono poświęcone prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, przeprowadzono na nim szereg konkursów i zabaw dla dzieci, aby już od najmłodszych lat uczyć prawidłowej […]
 • Konkurs „Czyste Powietrze Pelplina” unieważniony

  Dodano przez Redaktor, 3 lipca 2018
  0
  0
  Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dnia 29 czerwca 2018 r., unieważnił nabór wniosków w ramach konkursu pn. Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018).  Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚ i GW w Gdańsku, NFOŚ i GW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfoś i gw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego […]
 • „Z ekologią na co dzień” podczas Dni Pelplina

  Dodano przez Redaktor, 12 czerwca 2018
  0
  0
  W sobotę dnia 09.06.2018 r. podczas tegorocznej imprezy plenerowej – Dni Pelplina 2018 r. zostało zorganizowane stoisko edukacyjno – ekologiczne. Stanowisko zostało przygotowane przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin we współpracy z wolontariuszami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie. Mieszkańcy Gminy Pelplin mogli odwiedzić nas na Targowisku Miejskim im. B. Knasta. Celem zorganizowania stoiska edukacyjno – […]
 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych

  Dodano przez Redaktor, 8 maja 2018
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin w związku z konkursem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018) ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na działania polegające na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych pochodzących z  budynków położonych na terenie miasta i gminy Pelplin. Osoby zainteresowane zrealizowaniem […]
 • Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie na temat wystąpienia w Polsce zagrożenia ASF

  Dodano przez Redaktor, 1 marca 2018
  0
  0
  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, że w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia ASF od 28 lutego 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W załączeniu przekazujemy informacje o afrykańskim pomorze świń w formie ulotek dla: -        hodowców […]
 • Razem ze Stowarzyszeniem Eko Inicjatywa zapraszamy na szkolenie

  Dodano przez Redaktor, 16 lutego 2018
  0
  0
  Stowarzyszenie Eko–Inicjatywa zaprasza aktywnych mieszkańców gminy Pelplin na dwudniowe szkolenie dotyczące drzew. Szkolenie skierowane jest do animatorów społecznych, pracowników świetlic wiejskich i ośrodków kultury, przedstawicieli organizacji  zajmujących się działalnością społeczno – kulturalną, do społeczników i miłośników drzew z powiatu tczewskiego i starogardzkiego. Szczegółowa treść zaproszenia w pliku poniżej. zaproszenie_I grupa_szkolenie drzewa Kwidzyn  
 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów opalanych węglem

  Dodano przez Redaktor, 14 lutego 2018
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin w związku z konkursem „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na działania związane z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem, polegającą na zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne […]
 • Uroczyste otwarcie wodociągów. Zapraszamy !

  Dodano przez Redaktor, 10 stycznia 2018
  0
  0
  W dniu 11 stycznia 2018 r. odbędzie się uroczyste otwarcie wodociągów w miejscowościach: - Rajkowy – Ornasowo: godzina 10:00 - Gręblin – Wielki Garc: godzina 10:30 Jest to kolejna inwestycja pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”, dofinansowanej z funduszy unijnych w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarska ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura […]
 • Rozpoczyna się realizacja kolejnego elementu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”

  Dodano przez Redaktor, 15 grudnia 2017
  0
  0
  W dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) odbyło się uroczyste podpisanie kolejnej umowy w ramach wartego niemal 20 mln projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”. Przedmiotem podpisanej pomiędzy Prezes „Pelkom” Sp. z o. o. w Pelplinie Mirosławą Okupską, a Pełnomocnikiem Zarządu „Metrolog” Sp. z o. o. z Czarnkowa, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego, […]
 • Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Rudno”

  Dodano przez Redaktor, 12 grudnia 2017
  0
  0
  W dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, zostanie podpisana umowa na realizację zadania „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Rudno”. Jest to kolejny kontrakt  w ramach realizowanej przez Pelkom inwestycji pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”, dofinansowanej z funduszy unijnych w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, […]