Ekologia

 • Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Rudno”

  Dodano przez Redaktor, 12 grudnia 2017
  0
  0
  W dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, zostanie podpisana umowa na realizację zadania „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Rudno”. Jest to kolejny kontrakt  w ramach realizowanej przez Pelkom inwestycji pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”, dofinansowanej z funduszy unijnych w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, […]
 • Ekoedukacja podczas XVII Jarmarku Cysterskiego

  Dodano przez Redaktor, 18 września 2017
  0
  0
  Wydarzenia plenerowe są wspaniałą okazją do tego by prowadzić działania z zakresu edukacji ekologicznej. W aktywnościach biorą udział bowiem nie tylko dzieci, ale także towarzyszący im bardzo często dorośli. W ramach kolejnej ekoedukcji działania były prowadzone dnia 16 września 2017 r.  podczas XVII Jarmarku Cysterskiego. Mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin oraz przybyli goście mieli możliwość odwiedzenia oprócz różnorodnych stoisk rzemieślniczo-kolekcjonerskich […]
 • Podpisanie umowy na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – edycja 2017″

  Dodano przez Redaktor, 8 września 2017
  0
  0
  W dniu 08.09.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Dzięki zawartej umowie Gmina Pelplin otrzymała dotację w wysokości do 26 400,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin – […]
 • Ekologia na Dniach Pelplina

  Dodano przez Redaktor, 5 czerwca 2017
  0
  0
  3 czerwca 2017 r. podczas tegorocznych Dni Pelplina na targowisku miejskim im. Bolesława Knasta mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin mieli możliwość odwiedzenia różnorakich stoisk w tym stoisko ekologiczno-edukacyjne przygotowane przez pracowników urzędu. Zamierzeniem organizatorek było min.  podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie odzysku i recyklingu śmieci, zmniejszenie ilości wytwarzania odpadów oraz dbałość o ich segregację, zrozumienie potrzeby zbiórek surowców […]
 • Stop dzikim wysypiskom

  Dodano przez Redaktor, 16 maja 2017
  0
  0
  Chcesz spacerować po czystych ulicach, parkach, miejscach odpoczynku, z dumą zaprosić do miejsca zamieszkania znajomych poza gminy ? Nie wyrzucaj więc śmieci do rowu czy lasu tylko  wywieź je do PSZOK-u. PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy drodze powiatowej w miejscowości Ropuchy (w pobliżu „starego” wysypiska śmieci) i czynny jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Pelplin w: […]
 • 11 maj Dzień bez śmiecenia

  Dodano przez Redaktor, 8 maja 2017
  0
  0
  11 maja po raz kolejny obchodzimy Dzień bez śmiecenia. W Polsce po raz pierwszy został obchodzony w 2007 r. Co roku dzień ten odbywa się pod innym hasłem. Hasło tegorocznej, jedenastej edycji kampanii Dzień bez Śmiecenia organizowanej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., której celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych to  #ChceMiSi Nie […]
 • Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Pelplin w 2016 roku

  Dodano przez Redaktor, 26 kwietnia 2017
  0
  0
  Gmina Pelplin w 2016 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 24,84%   Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 88,68%   Osiągnięty poziom ograniczenia masy ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI I PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 2,61%
 • Gmina Pelplin – Miejsce Przyjazne Pszczołom

  Dodano przez Redaktor, 31 marca 2017
  0
  0
  31 marca odbyło się uroczyste otwarcie mobilnej wystawy poświęconej pszczołom. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Patryk Demski podziękował wszystkim za zaangażowanie w program edukacyjny „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Wielką rolę w sukcesie Gminy odegrała Pani Małgorzata Pauch – nauczycielka z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie, która przez cztery miesiące pełniła rolę Ambasadora Pszczół i promowała inicjatywę wśród okolicznych […]
 • Mobilna wystawa o pszczołach zawita do Pelplina

  Dodano przez Redaktor, 30 marca 2017
  0
  0
  Już od piątku 31 marca mieszkańcy gminy Pelplin będą mieli okazję zwiedzić unikalną w skali kraju, mobilną wystawę edukacyjną poświęconą pszczołom. Wystawa – główna nagroda w konkursie Zrób Miejsce Pszczołom – zostanie ustawiona na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie przy ulicy Sambora 5a i będzie bezpłatnie udostępniona mieszkańcom na okres dwóch tygodni. Konkurs dla społeczności lokalnych […]
 • Spotkanie z mieszkańcami

  Dodano przez Redaktor, 1 marca 2017
  0
  0
  Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Pelplin na spotkanie dotyczące: - zasad udzielania dotacji na realizację zadań polegających na wymianie kotłów opalanych węglem lub koksem na ogrzewanie ekologiczne; - zasad udzielania dotacji na realizację zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych; - zmiany przepisów w zakresie wycinki drzew i krzewów po 1 stycznia 2017 […]