BAROKOWY ZESPÓŁ PARKOWY W PELPLINIE

Dodano przez Redaktor, 19 kwietnia 2017 w Ogólne, Ogłoszenia
0

W 1823, po przeniesieniu stolicy biskupiej z Chełmży do Pelplina, na terenie dawnych użytkowych ogrodów cysterskich wzniesiony został Pałac Biskupi, który wspaniale wkomponowano w krajobraz urządzonego Ogrodu Biskupiego, rozlokowanego na wysokim, południowym brzegu rzeki Wierzycy. Cały teren otoczono ceglanym murem, częściowo wykorzystującym dawne ogrodzenia klasztorne. Budynek wzniesiony pierwotnie w stylu neoromańskim, między rokiem 1927 a 1928 przebudowany z inicjatywy biskupa Stanisława Okoniewskiego, otrzymał formę neoklasycystyczną, poprzez dodanie frontowego portyku z kolumn oraz tarasu od strony parku.
Ogrody Biskupie stanowiące część zespołu pocystersko-katedralnego i są cennym zabytkiem o kilkusetletniej historii.
7 kwietnia 2017 r. w Warszawie ks. Biskup Ryszard Kasyna podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Pana Wiceministra Jarosława Sellina umowę o dofinansowanie Projektu: pn. „Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Łączna kwota dofinansowania wynosi 17 433 745 zł.
Z kolei 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 w Ogrodach Biskupich odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi „Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie”. W konferencji prasowej wzięli udział: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellin, ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski. Po konferencji zaproszeni gości zwiedzili park biskupi, muzeum diecezjalne oraz bibliotekę diecezjalną.