Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin!

Dodano przez Redaktor, 30 czerwca 2017 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Radni pozytywnie ocenili stan gminnych finansów w 2016r.

Podczas obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, która odbyła się 29 czerwca 2017r. w świetlicy wiejskiej w Międzyłężu radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Pelplin za 2016r. i jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin Patrykowi Demskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku.

W 2016 roku dochody zrealizowano na kwotę 62.293.536,34zł, a wydatki na kwotę 59.756.693,02zł. Na inwestycję przeznaczono środki finansowe w wysokości  3.567.364,05zł.

Kwotę 1.952.046zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, a mimo to budżet 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.536.843,32zł.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wynosiło 18.023.446zł i stanowiło 28,93% wykonanych dochodów ogółem.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu wydała pozytywna opinię. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku również dobrze oceniła wykonanie budżetu.

Burmistrz Patryk Demski podziękował radnym, sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, współpracownikom za zaangażowanie i wkład pracy przy realizacji powierzonych zadań w 2016 roku.