Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Dodano przez Redaktor, 13 kwietnia 2017 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Burmistrz Miasta i Gminy w Pelplinie ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy na rok 2017.
O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. W 2017 r. planuję przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta i gminy, środki finansowe w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 30 czerwca 2017 ROKU
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy
83-130 Pelplin
ul. Plac Grunwaldzki 4
lub
złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie ( I piętro).
Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegóły ogłoszenia tutaj: OGŁOSZENIE BURMISTRZA UMiG