153 rocznica powstania styczniowego!

Dodano przez Redaktor, 22 stycznia 2016 w Ogólne, Ogłoszenia
0

153 lata temu, 22 stycznia 1863 roku na terytorium Królestwa Polskiego wybuchło polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Wybuch powstania ogłoszony został manifestem wydanym w Warszawie przez Komitet Centralny Narodowy. Manifest ten przekształcił Komitet Centralny w Tymczasowy Rząd Narodowy. W tym czasie do walki przeciw Imperium Rosyjskiemu zostali wezwani wszyscy mieszkańcy przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a więc Polacy, Litwini, Rusini i Żydzi.

Co nasi rodacy chcieli uzyskać stając do walki? Otóż pragnęli ziścić marzenie o niepodległym państwie, w którym wszyscy obywatele będą równo traktowani.

Powstanie to w Królestwie Polskim wybuchło 22 stycznia, zaś na Litwie 1 lutego, walki toczyły się na ziemiach zaboru rosyjskiego i trwały do jesieni 1864 roku.

Wspominając to wydarzenie nie możemy zapomnieć, że było to największe polskie powstanie narodowe, a swoim charakterem przypominało wojnę partyzancką. Szacuje się, iż w czasie jego trwanie stoczono około 1200 bitew i potyczek, w których łącznie brało udział około 200 tysięcy ludzi.

Dzisiejszy dzień, który upamiętnia te jakże istotne momenty naszej historii, niech stanie się dniem, w którym wszyscy mieszkańcy zjednoczą się i w godny sposób oddadzą hołd toczącym walkę za naszą wolność.