Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin | www.pelplin.pl

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Dodano przez Redaktor, 24 lipca 2015 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Gręblin, gmina Pelplin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (obszar opracowanego planu obejmuje  zwarty obszar zabudowy w raz z najbliższym otoczeniem w obszarze gruntów wolnych przy drodze krajowej nr 91.)

Zapraszamy chętnych w dniach od 27.07.2015 r. do 25.08.2015 r.  do zapoznania się z w/w planem w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin pokój nr 24 w godz. od 10:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 30.07.2015 w świetlicy wiejskiej w Gręblinie o godzinie 18:00.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska  lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2015 r.

Wszystkich informacji możemy uzyskać na stronie http://bip.pelplin.pl/Article/get/id,20765.html